Gefeliciteerd met je zwangerschapsberichten: Zwangerschapswensen 2021 (2023)

Gefeliciteerd met de zwangerschap Berichten: Zwangerschapswensen: Een felicitatie met de zwangerschap Berichten moeten lief, lief en mooi zijn voor het aanstaande paar.

Er zijn momenten waarop je je zwangerschapswensen naar een vriendin, zus, collega, vrouw, dochter of iemand die je kent wilt sturen, maar de juiste woorden niet kunt vinden. In dit artikel zullen we kijken naar zwangerschapswensen, berichten en quotes die je zullen inspireren om je eigen bewoordingen te vinden.

Deze zwangerschapsfelicitatieberichten kunnen worden gebruikt op een kaart, sms, als een tweet, Facebook-bericht, WhatsApp-bericht of een ander sociaal mediaplatform.

 • Zwangerschap wensen
 • Zwangerschap Berichten
 • Gefeliciteerd met je zwangerschap Berichten
 • Zwangerschapswensen voor beste vriend
 • Zwangerschapswensen voor zus
 • Zwangerschapswensen voor dochter
 • Zwangerschapsberichten voor vrouw
 • Wat te schrijven op een felicitatiekaart over zwangerschap

Zwangerschap wensen

Het is een zegen om zwanger te zijn, en over een paar maanden heb je de vreugde in je armen. Ik wens je een gezonde zwangerschap. Gefeliciteerd!

Het kostbaarste voor een stel is een kind. Gefeliciteerd met je zwangerschap. Ik wens je een zwangerschap vol vreugde en geluk!

Proficiat aan het beste stel dat ik ken. Terwijl ik me voorbereid om een ​​nieuw familielid te verwelkomen, wens ik je meer geluk en vreugde.

Accepteer alstublieft mijn hartelijke wensen in deze buitengewone tijd van uw leven. Moge God je zegenen met een gezonde baby en moge je zwangerschap veilig zijn.

Gefeliciteerd met je zwangerschapsberichten: Zwangerschapswensen 2021 (1)

Je bent nu de meest gezegende persoon in de hele wereld. Accepteer alstublieft onze hartelijke felicitaties bij het begin van uw moederschapsreis.

Het gevoel van gekheid in je lichaam duurt maar negen maanden, maar het gevoel moeder te zijn van deze kleine gaat een leven lang mee. Ik stuur je de beste wensen en gefeliciteerd met je zwangerschap!

Je bent net uit een normaal leven als vrouw gevallen en gefeliciteerd met je nieuwe leven. Je hoeft niet achterom te kijken, binnenkort word je moeder en ik weet dat je de beste zult zijn. Beste wensen voor je zwangerschap!

Het lange wachten is voorbij en nu is je moederschapsreis begonnen. We kijken ernaar uit om de nieuwe baby in onze armen te houden. Proficiat aan de toekomstige moeder!

Lees: Aankondigingsbericht zwangerschap

Zwangerschap Berichten

Je baby is onderweg en we wensen je een zorgeloze reis door de rest van je zwangerschap. Hartelijk gefeliciteerd met het wachten.

Je gebeden zijn eindelijk verhoord. Binnenkort word je moeder. Ik ben zo blij voor je. Gefeliciteerd met je zwangerschap.

Schat, onthoud altijd dat we je het allerbeste wensen met de prachtige ziel die je draagt. Proficiat aan de toekomstige moeder.

Gefeliciteerd met je zwangerschapsberichten: Zwangerschapswensen 2021 (2)

Accepteer alstublieft onze hartelijke felicitaties voor deze mooie reis. Zwangerschap is een zegen en je bent gezegend met een geweldige ziel.

We zijn zo blij om dit nieuws te horen. Binnenkort word je drie. Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met je nieuwe reis in het leven. Heb een gezegende en prachtige reis! Ik wens je een veilige en fijne zwangerschap.

Je bent een geweldig persoon en ik weet dat je een geweldige moeder zult zijn. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Gefeliciteerd met je zwangerschap Berichten

Gefeliciteerd met je zwangerschap! Goed om te horen over je zwangerschap. Ik weet dat je een geweldige moeder voor je kind zult zijn.

Wat is het heerlijk om zwanger te zijn. Dit is hét moment om te proeven van het ouderschap. Geniet van je ouderschapsreis. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Er is niets beters dan te weten dat het leven in je groeit. De trappen en bewegingen zijn gewoon geweldig. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Zwangerschap is een van de beste levensfasen en we zijn blij dat we je zo goed kunnen zegenen. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Gefeliciteerd met je zwangerschapsberichten: Zwangerschapswensen 2021 (3)

Er is niets opwindender dan een nieuw leven in je te zien ademen. Gefeliciteerd!

Een nieuw begin, een nieuwe reis in het leven! Ik ben blij voor jou. Proficiat aan de toekomstige moeder!

Het is de schoonheid om leven in deze wereld te brengen. Ik weet dat je een geweldige moeder zult zijn. Gefeliciteerd met je zwangerschap.

Vreugde en geluk hangen al in de lucht, we kunnen niet wachten om ons dierbare kleine meisje in onze armen te sluiten. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Ik kan niet wachten om de kleine prins te zien. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Zwangerschapswensen voor beste vriend

De mooiste reis van je leven is begonnen. Laat uw reis soepel verlopen vanaf een veilige zwangerschap, geboorte en kinderopvang! Gefeliciteerd met je zwangerschap vriend!

Vanaf nu heb je het moederschap omarmd. Gefeliciteerd met je zwangerschap

Je draagt ​​deze baby maar negen maanden in je buik, maar je draagt ​​hem de rest van je leven in je hart. Gefeliciteerd met je zwangerschap.

Begin met het leren van babyrijmpjes en het oefenen van slaapliedjes, want er komen slapeloze nachten aan! Gefeliciteerd dat je mama bent geworden!

Gefeliciteerd mijn vriend met je nieuwe bundel vreugde. Ik wens je een veilige zwangerschap!

Beste vriend, je leven staat op het punt ten goede te veranderen. Ik wens je het allerbeste bij het begin van je nieuwe reis. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Binnenkort ontvang je een bundel vreugde in huis. Gefeliciteerd is mijn beste vriend.

Zwangerschapswensen voor zus

Lieve zus, ik ben erg opgewonden om het geweldige nieuws te horen, ik word binnenkort tante. Ik weet zeker dat je een geweldige moeder zult zijn.

Dit is de beste tijd om te ontspannen en voor jezelf te zorgen, want als de baby arriveert, heb je niet genoeg tijd voor jezelf. Gefeliciteerd mama die wordt!

Je baby zal sterk, gezond en mooi zijn. Net zoals jij. Gefeliciteerd met je zwangerschap

Zuster, gefeliciteerd, want je verwacht je bundel van vreugde! Ik kan niet wachten om de baby in de watten te leggen. Bedankt dat je me je oom hebt gemaakt.

De opwinding van het krijgen van een baby begint nu en zal alleen maar beter worden met de dag. Gefeliciteerd met je zegen. Ik wens je een veilige zwangerschap!

Gefeliciteerd met het zetten van de eerste stap naar het moederschap. Ik weet dat je een geweldige ouder voor je kleintje zult zijn. God zegene je!

Gefeliciteerd met het starten van een nieuw leven in jou. We kijken er naar uit om de nieuwe baby in onze armen te houden.

Gefeliciteerd. Ik ben zo opgewonden om dit geweldige nieuws te horen. Moge God je zegenen nu je de grote dag nadert.

Zwangerschapswensen voor dochter

Je zult zo'n geweldige moeder zijn. Gefeliciteerd met je zwangerschap mijn dochter!

Zwangerschap zal je het LEVEN vanuit een ander perspectief laten bekijken, omdat je het zelf gaat creëren. Gefeliciteerd met je zwangerschap mijn dochter.

Ik kan niet wachten om oma te worden. Zorg goed voor mijn kleintje. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Het verwachten van een baby is nog maar het begin van vele kostbare momenten in het leven. Gefeliciteerd.

Mijn lieve dochter, het lijdt geen twijfel dat je de beste moeder van de hele wereld zult zijn. Beste wensen en gefeliciteerd met het zwanger zijn

Je bent zwanger? Ik kan niet geloven dat we binnenkort grootouders worden. Rust meer. Gefeliciteerd mijn dochter!

Gefeliciteerd met je zwangerschap! Geniet van de opwinding en vreugde van het vasthouden van je kleintje in je armen.

Als ouder ben ik zo opgewonden om het geweldige nieuws te horen! Ik wens je een gezonde en gelukkige zwangerschap.

Zwangerschapsberichten voor vrouw

Het leven was mooi voor je. Je bent een geweldige vrouw geweest en ik weet dat de komst van een nieuw lid de familie meer vreugde zal brengen. Gefeliciteerd met je zwangerschap, mijn lieve vrouw!

Ik ben blij dat het krijgen van een baby een zegen is voor ons beiden. Ik zal bij elke stap bij je zijn. Proficiat aan de mooie aanstaande moeder met haar zwangerschap! Ik houd van je!

Je zwangerschap brengt meer spannende uitdagingen in het leven met zich mee. Ik weet dat we er samen doorheen komen. Gefeliciteerd met je zwangerschap mijn lieve vrouw!

Een kind is een van de mooiste geschenken die je van God kunt krijgen. Het maakt niet uit of het een jongen of een meisje is. Een kind is een kind. Gefeliciteerd!

Er is een wonder onderweg, de komende negen maanden zullen we de kleine met vreugde in onze armen houden. Gefeliciteerd mijn liefste!

Een kind is echt een zegen van God; binnenkort zullen we het eindproduct van onze liefde vieren. Proficiat aan mijn lieve vrouw!

Ik ben zo blij mijn liefste, maar ik ben gelukkiger wetende dat de baby die je vasthoudt van ons zal zijn. Gefeliciteerd schat.

Wat te schrijven op een felicitatiekaart over zwangerschap

Gefeliciteerd met je zwangerschap! Ik kan niet wachten om deze schattige kleine baby over een paar weken in mijn armen te houden.

Hoe slecht je je nu ook voelt, het zal eindigen. De baby zal je na de geboorte veel vreugde brengen. Gefeliciteerd met je zwangerschap.

Gefeliciteerd met je ontwikkelende baby in je baarmoeder. Ik wens je het allerbeste!

Een kind is een zegen voor het gezin. Je kind is al gezegend door geweldige ouders. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Gefeliciteerd met je zwangerschap. Voor je het weet heb je een kleintje in je armen.

Gefeliciteerd met het goede nieuws. Moge de Heer je zegenen met een gezonde zwangerschap!

Je zult een geweldige moeder zijn voor deze kleine. Gefeliciteerd met je zwangerschap

Gefeliciteerd met je zwangerschap. We kijken er allemaal naar uit om het nieuwe lid van de familie te ontmoeten.

Geniet van je zwangerschap want het is de enige keer dat je alles los kunt laten. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Zwangerschap is wanneer je verliefd wordt op iemand die je nog niet eens hebt ontmoet. Gefeliciteerd met je zwangerschap!

Als je dit nieuws nuttig en leuk vindt, deel het dan met je vrienden op Facebook, Twitter en andere sociale media. Bedankt daarvoor.

Gefeliciteerd met je zwangerschapsberichten: Zwangerschapswensen 2021 (4)

Michael Andrew is de contentschrijver voor Weds Kenya. Hij is een liefhebbende echtgenoot en een trotse vader van twee kinderen. Als u vragen heeft of iets wilt toevoegen aan deze inhoud, stuur ons dan een e-mail. U kunt ons volgen op Twitter of Facebook.

Delen is lief!

 • Deel
 • Tweeten
 • Pin

.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 11/02/2023

Views: 5897

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.